top of page

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Cauhacare Solutions Oy:n asiakkaina olevia yrityksiä ja organisaatioita. Organisaatioasiakkaiden kautta käsittelemme organisaatioihin liittyvien henkilöiden henkilötietoja silloin kun he ovat henkilöasiakkaana palvelussamme.

Luonut:

Mika Hirvikorpi FT,

CTO Cauhacare Solutions Oy

Versio 1.0

Pvm: 11.4.2019

Dokumentin hyväksyjä:

Jukka-Pekka Hamarila

CEO Cauhacare Solutions Oy

Rekisterinpitäjä

Cauhacare Solutions Oy (jäljempänä "Cauha")

Uudentalontie 116 21500 Piikkiö, Finland

Cauhacare Solutions Oy:n asiakasrekisteri on yhteiskäytössä Cauhan ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko asiakasorganisaatioiden palveluksessa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina.

Henkilörekisteristä vastaava henkilö: CEO Jukka-Pekka Hamarila.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

FT Mika Hirvikorpi

CTO

Cauhacare Solutions Oy

mika.hirvikorpi@cauhacare.com

Tarkoitus tietojen keräämiseen

Cauhan organisaatioasiakasrekisterissä ylläpidetään olemassa olevien tai mahdollisten yritys- ja organisaatioasiakkaiden, niiden sopimusyhteyshenkilöiden sekä muiden kontaktihenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  1. Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu sekä organisaatioasiakkaan sopimus- ja muiden kontaktihenkilöiden tietojen ylläpito

  2. Organisaatioiden yksilöiden ja organisaatioiden osien hyvinvoinnin kartoitus

  3. Hyvinvointitulosten hyödyntäminen osana Terveydenhuollon ammattilaisten hoitopolkua

Kerättävä tieto

Organisaatioihin liittyvistä henkilöistä kerättävät tiedot

  1. Nimi

  2. Sähköposti

  3. Puhelinnumero

  4. Positio organisaatiossa

  5. Kyselytutkimusten tulokset

 

Tietoa kerätään asiakasorganisaatioiden kautta. Kyselytutkimusten tulokset saadaan henkilöiden itsensä vastattua kyselyihin.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan. Halutessaan henkilöasiakas voi säilyttää henkilökohtaiset kyselyihin liittyvät tiedot palvelussa aktiivisena. Teemme henkilötietojen anonymisoinnin tarpeen mukaan, esimerkiksi kun asiakassuhde päättyy.

Tietojen käsittely

Yritysasiakasrekisterin tietoja ei luovuteta sellaisenaan eteenpäin. Kyselytutkimusten tuloksia voidaan luovuttaa eteenpäin Terveydenhuollon ammattilaisille vain henkilön omalla suostumuksella. Henkilötietoja ei luovuteta eikä käsitellä EU-alueen ulkopuolella. Cauhan yritys- ja organisaatioasiakkaiden yhteystiedot päivitetään Cauhan rekisteriin joko sopimusyhteyshenkilön, organisaation siihen nimittämän henkilön tai henkilön itsensä kautta.

Asiakkaan oikeudet

Henkilöasiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus rekisteriin milloin tahansa. Oikeus peruuttaa suostumus tehdään Cauhan organisaatioasiakkaan yhteyshenkilön kautta. Henkilöasiakkaalla on myös oikeus pyytää itseään koskevia henkilötietoja sekä niiden oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tehdään organisaatioasiakkaan yhteyshenkilön kautta. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana. Mikäli henkilöasiakas katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on henkilöllä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Henkilötietojen suojaus

Cauha käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käyttöoikeuksien valvonta. Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöiden ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Varmistamme myös että Cauhan käyttämät alihankkijat käsittelevät tietoja lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

bottom of page