top of page
MIND SIVU COVER.jpg

Työhyvinvoinnin kehittämiseen yksilö- ja organisaatiotasolla

MIND 02.jpg

MIND tarjoaa säännöllistä varhaista tukea yksilölle

Jotta tunnistaisimme uupumisvaarassa olevat ajoissa, olemme luoneet aidosti olennaiseen keskittyvän MIND -palvelun. Palvelun henkisen hyvinvoinnin kartoitus toistetaan  säännöllisesti, jolloin saadaan tietoa muutoksen suunnasta. Kartoitus vie vain pari minuuttia aikaa ja tulokset ovat heti käytettävissä. 

MIND.gif

MIND-palvelu käynnistyy oman henkisen hyvinvoinnin tilan kartoituksella.

 

Cauhacaren työpsykologian asiantuntemuksella palveluun on mallinnettu onnistunut käynti työpsykologilla – eli palvelu mittaa samoja asioita, kuin perinteinen keskustelukäynti.

Palvelu kirkastaa mahdollisen stressin ja uupumisen tasoa. Käyttäjä saa välittömästi lyhyen palautteen henkisen hyvinvoinnin tasosta. Mikäli uupumisen oireita on, ottaa työpsykologiaan erikoistunut valmentaja puhelimitse yhteyttä. Lyhyessäkin keskustelussa ehditään tehdä laajempi tilanteen arvointi ja suunnitelma siitä, miten asiat saadaan kääntymään parempaan suuntaan.

 

Ratkaisevinta palvelussa on se, että tällä tavalla pääsemme ongelmiin kiinni niiden alkuvaiheessa.

Mind ei pelkästään kysy, se myös valmentaa hyvinvointitaitoja.

Kartoitukseen vastaaminen opettaa pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle ja  kuuntelemaan itseä. Mitä minulle kuuluu? Miten oikeasti voin? 

 

Tietoisuus omasta jaksamisesta lisää mahdollisuuksia tehdä korjaavia liikkeitä itse. Kun syy-yhteydet kirkastuvat ja toivo ratkaisun löytymisestä lisääntyy, olo yleensä helpottuu heti.

MIND PHONE.jpg

Ongelmien kanssa ei jää yksin

Henkilökohtainen keskustelu on ratkaiseva uupumisoireita kokevalle. Henkisen pahan olon tai uupumisen taustalla voi olla sekä työhön että muuhun elämään liittyviä tekijöitä.

 

Yksikin ulkopuolisen ammattilaisen kanssa käyty keskustelu tilanteesta voi kääntää suunnan parempaan ja antaa työvälineitä korjaavien  liikkeiden tekemiseen.

Organisaation henkisen hyvinvoinnin tila

MIND-palvelu sisältää räätälöidyt raportit johdolle. Keskeinen tunnusluku on MIND-indeksi, joka kertoo uupumisoireita ilmaisseiden määrän suhteessa kartoitukseen osallistuneiden määrään.

Tuloksia verrataan muihin organisaatioihin ja oman organisaation aiempiin tuloksiin. Näin saadaan tietoa organisaation henkisen hyvinvoinnin tilasta ja kehityksen suunnasta. Raportti kokoaa myös tietoa siitä, mitä työhön liittyviä tekijöitä uupumisen oireita kokevat nostavat esiin.

Raportti sisältää kattavat toimenpidesuositukset työhyvinvointia edistävän kulttuurin kehittämiseksi.

raportit2.png

Esihenkilövalmennus hyvinvoinnin tukena

MIND-palveluun sisältyy esihenkilövalmennus, jossa kartoituksesta saadun tiedon avulla keskitytään olennaisiin seikkoihin esihenkilötyön kehittämiseksi.

Laadukas esihenkilötyö on avainasemassa hyvinvoivassa työyhteisössä. Esihenkilövalmennuksemme keskittyy lisäämään valmiutta edistää työhyvinvointia organisaatiossa sekä tukemaan esihenkilöiden omaa jaksamista.

austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash.jpg

MIND on kokonaispalvelu
työhyvinvoinnin kehittämiseksi

Yritys voi ottaa MIND-palvelu käyttöön kokonaispalveluna, jolloin Cauhacaren työterveyspsykologit hoitavat keskustelut uupumisoireita kokevien kanssa. 

Vaihtoehtoisesti MIND voidaan integroida työterveyshuoltoon, jolloin yrityksen oma työterveyshuolto hoitaa uupumisen merkkejä kokevien keskustelut.

Cauhacaren asiantuntevat työterveyspsykologit hoitavat aina johdon työpajat ja toimenpidesuositusten räätälöinnit.

LISÄTUKEA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN

MIND auttaa tunnistamaan uupumisvaarassa olevat yksilötasolla ja auttaa yksilöitä tekemään itseään koskevia korjaavia toimenpiteitä.

 

CLIMATE puolestaan kartoittaa tekijöitä, joiden avulla voidaan kehittää organisaatio, jossa uupumisen riskit on minimoitu. CLIMATE on avainasemassa paremman työyhteisön rakentamisessa.
 

CLIMATE auttaa rakentamaan työyhteisön, jossa uupumisen riskit on minimoitu

CLIMATE nostaa esiin olennaisen tiedon työyhteisön toimivuudesta. Sen avulla tunnistetaan keskeiset haasteet organisaatiossa tai sen osissa. Näin päästään käsiksi ongelmien juurisyihin, joihin tehdään yhdessä tarkempi tilannearviointi ja suunnitelma korjaavista toimenpiteistä.

CLIMATE PHONE.jpg
CLIMATE.gif

CLIMATE auttaa pääsemään ajoissa kiinni tuloksellisuutta ja hyvinvointia rapauttaviin kehityskulkuihin. CLIMATE toimii myös virtuaalisena tiiminvetäjän/johtajan valmentajana. Tiiminvetäjä saa oman yhteenvetoraportin, jossa annetaan selkeät ohjeet siitä, miten CLIMATEN tulokset hyödynnetään jatkuvassa kehittämisessä. ​

CLIMATE 02.jpg

CLIMATE valmentaa työyhteisötaitoja

CLIMATE-kartoitus on "edukatiivista". Kun työntekijät ottavat kantaa vaikkapa väittämään "suhtaudumme ystävällisesti ja arvostavasti toinen toiseemme", tulevat he samalla pohtineeksi asian tärkeyttä. Toiminko minä itse näin?

Organisaation johto ja HR näkevät päivittyvän kuvan siitä, miten organisaatiossa ja sen eri osa-alueilla menee. Kuvaajista näkyy mihin suuntaan kehitys eri alueilla etenee ja millainen vaikutus tehdyillä interventioilla on ollut.

Kiinnostuitko?

Otetaan yhdessä askel kohti välittävää työyhteisöä jossa kukaan ei jää yksin!

bottom of page